459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Stenóza a insuficience srdečních chlopní

Popis stenózy a insuficience srdeční chlopně

Stenóza

Stenóza je zúžení chlopní. Srdce je důmyslně vymyšlený orgán. Jeho stah je koncipován tak, aby daný objem vytlačil přesně daným otvorem. Je-li otvor zúžen, tedy neotvírá-li se chlopeň dostatečně, hromadí se krev před zúžením.

Pokud má nějakým místem proudit tekutina (v našem případě krev) a my toto místo zúžíme a zachováme ostatní předpoklady (objem tekutiny, sílu čerpadla), dojde k hromadění tekutiny (krve) před místem zúžení a bude jí méně za užším bodem.

Insuficience

Chlopeň se nám nedovírá, její dovření je nedostatečné (insuficience). Srdce pracně vytlačí krev ze sebe a zavírající se chlopeň má zabránit zpětnému toku. Jsou-li však v zavřené chlopni netěsnosti, vtéká krev zpět do srdce.

Důsledky se dají tušit. Návrat krve zpět do srdce způsobuje objemové přetížení (v srdci je víc krve než má být). To může vyústit až k selhání srdce.

Nyní se podívejme na nejčastější poškození srdečních chlopní:
Aortální stenóza, mitrální stenóza, aortální insuficience, mitrální insuficience, trikuspidální stenóza, trikuspidální insuficience, umělá srdeční chlopeň.

Aortální stenóza, zúžení aortální chlopně

Chlopeň mezi levou srdeční komorou a aortou, která má za úkol propouštět okysličenou krev ze srdce do aorty, je zúžena. Aby srdce vytlačilo krev přes zúženou chlopeň, musí být jeho síla stahu větší, a tak se svalovina levé srdeční komory zvětšuje (hypertrofie levé komory).

Příčiny

Aortální stenóza může být vrozená (rozpoznáváme ji již v dětském věku), nebo je získaná. Získaná forma může být způsobena revmatickou horečkou či aterosklerózou a kalcifikací (zvápenatěním, ztvrdnutím) chlopně.

Příznaky

Pozvolna se objevuje obtížné dýchání, bolest na hrudi, únava, bušení srdce. Vše se nejdříve objevuje při větší námaze a postupně nás může sužovat i v naprostém klidu.

Mitrální stenóza, zúžení mitrální chlopně

Jde o chlopeň mezi levou síní a levou komorou. Jde tedy o okysličenou krev z plic (z malého krevního oběhu), která má být díky stahu levé srdeční komory hnána do těla (velkého krevního oběhu). Zúžení chlopně tedy způsobí nedostatek krve v levé komoře a přebytek krve před zúžením (v levé síni a plicích, protože z plic je krev přiváděna).

Hromadění krve před mitrální chlopní znamená zvýšení tlaku v plicích (plicní hypertenze). Krevní oběh potřebuje mít přesně stanovený tlak, aby jím krev proudila a okysličovala se. Nyní je tento tlak vyšší a krev tím prosakuje přes cévy (vlásečnice) do plic (otok, edém plic).

Příčiny

Příčinou je buď revmatická horečka, kalcifikace (zvápenatění, ztvrdnutí) chlopně, nebo jiná srdeční vada.

Příznaky

Pozvolna se objevuje obtížné dýchání, bolest na hrudi, únava, bušení srdce, nízký krevní tlak, opět nejprve při námaze, později i v klidu.

Aortální insuficience, nedomykavost aortální chlopně

Chlopeň mezi levou srdeční komorou a aortou, která má za úkol propouštět okysličenou krev ze srdce do aorty, se úplně nezavírá. Když se krví naplněná levá srdeční komora stáhne (systola), dojde k vypuzení krve do aorty a v tu chvíli se aortální chlopeň má zcela zavřít. Otevírá a zavírá se díky rozdílným tlakům v komoře a aortě. Nyní srdce povolí své sevření a komora se roztahuje (diastola), čímž dochází k natékání krve ze síně do komory a v případě netěsnosti aortální chlopně o natékání krve z aorty do komory. V srdci je tak vždy více krve než má být (objemové přetížení levé komory), což vede ke zvětšení (hypertrofii) levé srdeční komory.

Příčina

Rozšíření aorty znemožní důsledné dovírání chlopně. Další možné příčiny jsou poškození chlopně vrozené, nebo získané např. revmatickou horečkou, či infekční endokarditidou.

Příznaky

Pozvolna se objevuje obtížné dýchání, bolest na hrudi, únava, bušení srdce, otoky končetin, opět nejprve při námaze, později i v klidu.

Mitrální insuficience, nedomykavost mitrální chlopně

Jedná se o chlopeň mezi levou síní a levou komorou. Jde tedy o okysličenou krev z plic (z malého krevního oběhu), která má být díky stahu levé srdeční komory hnána do těla (velkého krevního oběhu).

U aortální insuficience jsme si již nastínili, jak to je se srdečními stahy a pohotovými reakcemi chlopní.

Pokud by fungování chlopní někomu nebylo jasné, tak si představte otevřené okno u Vás doma a v okně závěs (chlopeň). Když zafouká vítr do Vašich oken (stah srdce), závěs (chlopeň) se rozhrne. Když budete Vy ze všech sil foukat na závěs, nalepí se na okno.

Netěsnost mitrální chlopně má za následek zpětný tok krve do plic při každém srdečním stahu (systole) a z toho plynoucí zvýšení tlaku v plicích (plicní hypertenze).

Příčiny

Revmatická horečka či infekční endokarditida může způsobit poruchu chlopní (náš závěs). Poškodit se může i systém, na kterém chlopeň drží (v našem příkladu by šlo o garnyž, na níž závěs visí).

Příznaky

Pozvolna se objevuje obtížné dýchání, bolest na hrudi, únava, bušení srdce, otoky končetin, opět nejprve při námaze, později i v klidu.

Trikuspidální stenóza, zúžení trojcípé chlopně

Jde o zúžení trikuspidální (trojcípé) chlopně, která se nachází mezi pravou síní a pravou komorou. Do srdce nevtéká tolik krve, kolik by mělo. Krev se hromadí v horní a dolní duté žíle. V žilách se tak zvyšuje tlak, což je ideální předpoklad pro prosakování krve do tkání. Dochází tak k otokům dolních končetin, hromadění tekutiny v dutině břišní a ke zvětšení jater.

Trikuspidální insuficience, nedomykavost trojcípé chlopně

Jde o nedovírání trikuspidální (trojcípé) chlopně, která se nachází mezi pravou síní a pravou komorou.

Při srdečním stahu (systole) má krev proudit z pravé komory do plic, ale též se vrací netěsnící chlopní zpět do pravé síně a tedy i do žil, kde zvyšuje tlak krve. Opět dochází k objemovému přetížení, které může vést až k srdečnímu selhání.

Dochází tak otokům dolních končetin a bolesti v pravém podžebří.

Umělá srdeční chlopeň

Některá poškození srdečních chlopní jsou natolik závažná, že je třeba postiženou chlopeň nahradit umělou. Za tuto možnost vděčíme pokroku a profesionalitě našich lékařů.

Je však třeba zmínit, že i o umělou chlopeň je třeba se starat. Jedinci s umělým implantátem chlopně mohou trpět hemolytickou anémií, u které dochází k mechanickému poškozování červených krvinek o chlopeň.

Na závěr je třeba říci, že stenóza i insuficience srdečních chlopní jsou obtíže, které se mohou projevit již v dětství (vrozené), ale též se mohou desítky let nepozorovaně rozvíjet a projevit se až v pokročilém věku.

Komplikace onemocnění srdečních chlopní

  • srdeční arytmie (zrychlený, nepravidelný až chaotický tep, bolest na hrudi, slabost a únava, pocit na omdlení až ztráta vědomí, nedostatek dechu)
  • srdeční selhání (bušení srdce, arytmie, obtížné dýchání, kašel, vykašlávání krve, zmodrání rtů a prstů, pocení, bolest na hrudi, otoky)
  • cévní mozková příhoda, mrtvice mozku (strach, zmatenost, pokleslý jeden ústní koutek, jazyk k jedné straně, poruchy řeči, necitlivost jedné poloviny tváře, poruchy vidění, bolest hlavy, poruchy paměti, motání hlavy, poruchy pohybu jedné poloviny těla, ochrnutí)
  • kardiogenní šok organizmu
  • nevhodné jsou inhibitory systému renin angiotenzin aldosteron, či nitráty, protože za zúžením se céva rozšíří, ale vlivem zúžení do ní teče méně krve, čímž v cévě klesne tlak a krev nemusí dotéci kam má

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Je závislá na stupni postižení chlopně. V případě mírných problémů je třeba pouze pravidelné sledování lékařem, dále nastupují léky až chirurgický zásah ve formě náhrady srdeční chlopně.

(Informační zdroje stránky)